For Reservation Call : 1.888.222.5847


Home » Användarvillkor » Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Vi är skyldiga att respektera din personliga integritet i vårt affärssamarbete med dig. Därför har vi utvecklat följande personuppgiftspolicy. I policyn beskrivs (a) vad personuppgifter/företagsuppgifter är, (b) vilken typ av personuppgifter/företagsuppgifter vi samlar in om dig, (c) hur, när och var vi samlar in dessa uppgifter, (d) hur vi hanterar dessa uppgifter, (e) om vi lämnar dina uppgifter till andra, (f) vilka åtgärder vi vidtar för att skydda dina personuppgifter/företagsuppgifter och (g) dina rättigheter vid vår behandling av dina personuppgifter/företagsuppgifter. Policyn förklarar (h) vilka val du har gällande vår hantering av dina personuppgifter/företagsuppgifter.

NÄR DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN OCH ACCEPTERAR WEBBPLATSENS ANVÄNDNINGSVILLKOR, SAMTYCKER DU TILL ATT DINA personuppgifter/företagsuppgifter FÅR SAMLAS IN, FÖRVARAS, LÄMNAS UT OCH ANVÄNDAS SÅSOM BESKRIVS I DENNA POLICY.

Om du vid något tillfälle känner dig otrygg med hur vi hanterar dina personuppgifter/företagsuppgifter, kan du kontakta Life and Power Massage (www.lifeandpower.se) och be oss om att inte använda dina personuppgifter/företagsuppgifter. Det kan hända att vi ber dig om att skicka in en skriftlig begäran, för att kunna upphöra med den hantering som du begär av dina personuppgifter/företagsuppgifter.

Om du har några frågor om personuppgiftspolicyn, kan du kontakta Life and Power Massage (www.lifeandpower.se).

(A) personuppgifter/företagsuppgifter är information som talar om för Life and Power Massage (www.lifeandpower.se) vem du är, t.ex. ditt namn. De omfattar även information som i sig gör det enkelt för Life and Power Massage (www.lifeandpower.se) att identifiera dig, t.ex. din adress, ditt telefonnummer och din födelsedata.

(B) Med ditt samtycke (dokumenterat genom din användning av funktionen ”Kontakta oss” och/eller ”Kontaktformulär” på webbplatsen) kan vi samla in följande övriga personuppgifter/företagsuppgifter ifrån dig:

1) Namn
2) E-postadress
3) Adress
4) Telefonnummer
5) Faxnummer
6) Uppgifter om din användning av vår(a) webbplats(er)

(C) Vi samlar inte medvetet in personuppgifter/företagsuppgifter från minderåriga personer under 18 år. Om det skulle visa sig att vi oavsiktligt har samlat in personuppgifter/företagsuppgifter om minderåriga personer, kommer vi att radera dessa uppgifter från våra databaser.

(D) Din IP-adress kan ses av Life and Power Massage (www.lifeandpower.se) när du besöker webbplatsen. En IP-adress är ett nummer som automatiskt tilldelas din dator varje gång du är ansluten till Internet. Ditt IP-nummer kan ses av de flesta webbplatser du besöker. Vi använder endast IP-nummer för att diagnostisera problem med våra servrar, för att administrera och samla in statistik i samband med användningen av webbplatsen.

Du kan kontakta Life and Power Massage (www.lifeandpower.se) genom att besöka webbplatsen utan att avslöja vem du är eller lämna personuppgifter/företagsuppgifter utöver din IP-adress. Du kan dock frivilligt lämna dina personuppgifter/företagsuppgifter när du använder funktionen ”Kontakta oss” eller när du använder något annat kontakt formulär på sajten  för att kontakta Life and Power Massage (www.lifeandpower.se) för att få svar på dina kommentarer eller frågor. Vi kommer då eventuellt att förvara en registrering av din kontakt inklusive relaterade personuppgifter/företagsuppgifter i ett särskilt arkiv specifikt för dig eller i ett arkiv som innehåller registreringar av liknande kontakter.

När du kontaktar Life and Power Massage (www.lifeandpower.se) på webbplatsen använder vi eventuellt cookies. Cookies är datafiler som sparas på din dator. De kan innehålla information som gör det möjligt för innehavaren av en webbplats att identifiera användaren varje gång han eller hon besöker webbplatsen för att se hur användaren använder webbplatsen samt för att registrera hur ofta användaren återkommer.

När du besöker webbplatsen lägger servern en liten textfil på din hårddisk – det är en så kallad cookie. Denna fil är unik för dig och den kan läsas av servern eller ditt webbläsarprogram. Den unika cookien talar om för Life and Power Massage (www.lifeandpower.se) eller våra anslutna websajter att din dator har använts för att besöka webbplatsen. Vi kan även komma att använda cookies för att spåra och registrera din användning av webbplatsen.

(E) Cookies kan inte utföras som en kod eller användas för att ge datorn virus. Andra servrar kan inte läsa dem och inga personuppgifter/företagsuppgifter kan samlas in ifrån dem. Det är helt enkelt en identifikation mellan dig och Life and Power Massage (www.lifeandpower.se), som vi inte lämnar ut till andra utanför Life and Power Massage (www.lifeandpower.se), Life and Power Massage (www.lifeandpower.se)s anslutna bolag och ovan nämnda tredje parter. Om du inte accepterar cookies från webbplatsen eller andra hemsidor, kan du blockera cookies i ditt webbläsarprogram. Det gör du t.ex. genom att gå in under webbläsarfunktionerna Inställningar eller Internetinställningar. Du bör dock veta att om du blockerar cookies eller ändrar dina cookies på något sätt, kommer du eventuellt inte att kunna få åtkomst till webbplatsen eller viss information, material och/eller tjänster som finns tillgängliga på webbplatsen.

Webbplatsen kan använda Active-X eller Java applets.

(F) De personuppgifter/företagsuppgifter vi samlar in om dig används uteslutande till att besvara dina kommentarer och/eller frågor till Life and Power Massage (www.lifeandpower.se).

(G) Life and Power Massage (www.lifeandpower.se) kommer inte att sälja, överlåta, hyra ut eller på annat sätt handla med dina personuppgifter/företagsuppgifter. Life and Power Massage (www.lifeandpower.se) kommer inte att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såvida inte detta är nödvändigt eller ändamålsenligt för att bedriva vår verksamhet eller för att utföra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kommer i sådant fall att i avtal med tredje part förplikta denne att behandla dina personuppgifter/företagsuppgifter konfidentiellt och i överensstämmelse med den här personuppgiftspolicyn och med gällande lag. Sådana avtal med tredje part kommer att föreskriva att de endast får behandla dina personuppgifter/företagsuppgifter enligt angivna ändamål. Dessa ändamål kommer aldrig att vara av större omfattning än de ändamål vi använder dina personuppgifter/företagsuppgifter till enligt beskrivningen ovan. Tredje part kommer aldrig att få använda dina personuppgifter/företagsuppgifter för egna ändamål. Vidare kommer tredje part inte att få tillstånd till att lämna ut dina personuppgifter/företagsuppgifter till någon annan tredje part, om det ej är nödvändigt för att fullgöra syftet med deras avtal med Life and Power Massage (www.lifeandpower.se).

Vi kan komma att avslöja delar av eller alla dina personuppgifter/företagsuppgifter till tredje part som vi inte har något avtal med om detta krävs enligt gällande lag. Vi förbehåller oss dessutom rätten att i god tro rapportera alla aktiviteter som vi bedömer vara olagliga till relevanta myndigheter. Slutligen kommer vi att lämna ut personuppgifter/företagsuppgifter, om vi anser att det nödvändig för att skydda andras eller våra egna rättigheter, egendom och säkerhet.

(H) Om någon annan tredje part ger åtkomst till eller länkar till vår information, material, produkter och/eller tjänster, ansvarar vi naturligtvis inte för denna tredje parts personuppgiftspolicy. Det är ditt ansvar att undersöka denna tredje parts personuppgiftspolicy.

(I) Vi förvarar personuppgifter/företagsuppgifter i databaser som underhålls av Life and Power Massage (www.lifeandpower.se) i Sverige. Vi överför aldrig personuppgifter/företagsuppgifter utanför EU med undantag för våra anslutna bolag och parter som vidtar åtgärder för att skydda dessa personuppgifter/företagsuppgifter i minst samma omfattning som beskrivs här.

Elektroniska databaser förvaras på säkra separata servrar som är placerad på kontrollerad och skyddad plats. Personuppgifter/företagsuppgifter som förvaras elektroniskt säkerhetskopieras regelbundet. Säkerhetskopiorna ska förvaras på en annan kontrollerad och skyddad plats. Personuppgifter/företagsuppgifter som förvaras elektroniskt är endast tillgängliga för användare som är anställda hos eller auktoriserade av Life and Power Massage (www.lifeandpower.se), Life and Power Massage (www.lifeandpower.se)s anslutna bolag, dotterbolag och/eller avdelningar och tredje part som har godkända identifikationsnummer för inloggning samt lösenordsskydd, och om gällande lagstiftning så kräver att dessa omfattas av alla nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Papperskopior av personuppgifter/företagsuppgifter förvaras på en skyddad plats eller i ett arkivskåp hos Life and Power Massage (www.lifeandpower.se). Denna plats eller detta arkivskåp är låst när det ej används. Åtkomst till den plats och/eller det arkivskåp där personuppgifter/företagsuppgifterna förvaras är begränsad till de personer vars anställning hos Life and Power Massage (www.lifeandpower.se)-bolaget kräver att de har denna åtkomst.

(J) Förutom dina övriga rättigheter som beskrivs i personuppgiftspolicyn har du följande rättigheter i samband med dina personuppgifter/företagsuppgifter:

Åtkomst till och korrigering av dina personuppgifter/företagsuppgifter — Vi är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter/företagsuppgifter. Dina rättigheter enligt gällande lagstiftning inkluderar åtkomst till personuppgifter/företagsuppgifter som finns i vår kontroll, såsom rätten att få personuppgifter/företagsuppgifter korrigerade eller raderade. Om du vill utnyttja din rättighet, ska du skicka en skriftlig begäran till Life and Power Massage (www.lifeandpower.se) om att få information om dina personuppgifter/företagsuppgifter. Vi kommer eventuellt att skicka dig enkäter eller meddelanden som innehåller vissa personuppgifter/företagsuppgifter för kontroll och revidering. Slutligen måste du läsa igenom dina personuppgifter/företagsuppgifter i de dokument vi skickar till dig i samband med verksamheten som innehåller dina personuppgifter/företagsuppgifter, för att kontrollera att de är korrekta. Om några av dina personuppgifter/företagsuppgifter inte är korrekta, ska du fylla i en ändringsblankett för personuppgifter/företagsuppgifter och skicka den med e-post eller fax till oss på den adress som anges på blanketten.

Radering av dina personuppgifter/företagsuppgifter efter uppsägning av avtalet — Du har rätt att få dina personuppgifter/företagsuppgifter raderade från vår databas inom en rimlig period efter att de har uppfyllt sitt syfte. I allmänhet försöker vi se till att dina personuppgifter/företagsuppgifter raderas från våra system inom tre (3) månader efter det att vi har svarat på din förfrågan, om det inte även i fortsättningen finns ett affärsmässigt skäl till att förvara dessa uppgifter i en längre period.

(K) Vi kan när som helst ändra denna personuppgiftspolicy till följd av ändringar av lagar och bestämmelser eller av vår verksamhet. Vi uppmanar dig därför att läsa igenom personuppgiftspolicyn ofta.

Uppdaterad och verksam den 13 Januari 2019

© 2011 – 2019 Life and Power Massage (www.lifeandpower.se) Sverige Alla rättigheter förbehållna.