For Reservation Call : 1.888.222.5847


Home » Användarvillkor

Användarvillkor

Användarvillkor

Tack för att du använder Life and Power Massage (www.lifeandpower.se)s webbplats. Vi vill genom våra Användarvillkor upplysa dig om våra regler för webbplatserna.
Dessa villkor (nedan kallade Användarvillkor) gäller för webbplatser som tillhandahålls av Life and Power Massage (www.lifeandpower.se). Med Life and Power Massage (www.lifeandpower.se) avses i dessa Användarvillkor de olika självständiga och ömsesidiga webplatser som Life and Power Massage (www.lifeandpower.se) tillhandahåller genom M & J Trusted Marketing.

Genom att gå in på Life and Power Massage (www.lifeandpower.se)s webbplatser och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatserna godkänner du Användarvillkoren.

För de produkter och tjänster som tillhandahålls på webbplatserna, bl. a. Life and Power Massage (www.lifeandpower.se)s videomarknadsföringstjnst, finns separata villkor. Om Användarvillkoren skulle vara oförenliga med villkoren för någon tjänst eller produkt har villkoren för tjänsten eller produkten företräde framför dessa Användarvillkor.

Life and Power Massage (www.lifeandpower.se) förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra dessa Användarvillkor. Life and Power Massage (www.lifeandpower.se) förbehåller sig också rätten att uppdatera eller ändra webbplatserna liksom att avbryta eller på annat sätt begränsa användandet av dem.

Tillgänglighet
De produkter och tjänster som tillhandahålls via webbplatserna är inte tillgängliga för alla personer på alla platser. Life and Power Massage (www.lifeandpower.se) tillhandahåller inte produkter och tjänster till personer om Life and Power Massage (www.lifeandpower.se) anser – utan att behöva visa någon orsak för detta – att tillhandahållandet kan strida mot lagstiftning eller liknande reglering.

Din rätt att använda information på webbplatsen
Allt material som Life and Power Massage (www.lifeandpower.se) har lagt ut på webbplatserna skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Det betyder bl.a. återgivande och mångfaldigande av material eller delar därav – utöver nedladdning för ditt privata bruk i icke – kommersiellt syfte – förutsätter skriftligt samtycke av Life and Power Massage (www.lifeandpower.se).

De varumärken eller andra kännetecken som Life and Power Massage (www.lifeandpower.se) äger får inte användas utan uttryckligt skriftligt godkännande från Life and Power Massage (www.lifeandpower.se). Life and Power Massage (www.lifeandpower.se)s varumärken, kännetecken eller firma får inte användas på så sätt att det i en sökmotor uppkommer en ”felaktig” träff, t.ex. i s.k. meta-taggar eller annan dold text.

Länkar till och från våra webbplatser
Life and Power Massage (www.lifeandpower.se) ansvarar inte i något fall för länkar från någon av Life and Power Massage (www.lifeandpower.se)s webbplatser till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet. Du bär risken för användning av sådana webbplatser.

Det är tillåtet att göra förflyttade länkar, d.v.s. länkar som flyttar läsaren till Life and Power Massage (www.lifeandpower.se)s webbplatser.

Det krävs skriftligt tillstånd från Life and Power Massage (www.lifeandpower.se) för att få göra integrerade länkar, d.v.s. länkar som hämtar och visar eller framför material från Life and Power Massage (www.lifeandpower.se)s webbsidor.

Begränsning av ansvar
Allt material som finns tillgängligt via Life and Power Massage (www.lifeandpower.se)s webbplatser är – om inte annat uttryckligen framgår – avsett endast som allmän information och utgör inte rådgivning eller rekommendationer. Det kan finnas en risk att informationen inte är uttömmande eller uppdaterad. Det kan också finnas en risk att informationen innehåller felskrivningar och tekniska brister. Det är upp till dig själv att värdera lämpligheten av att använda den information som förmedlas på webbplatserna.

Även om Life and Power Massage (www.lifeandpower.se) alltid bemödar sig att hålla webbplatserna fria från virus kan Life and Power Massage (www.lifeandpower.se) inte garantera att de är virusfria. Du uppmanas därför, för din egen skull, att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och använda virusskanner före nedladdning av all slags information, programvara eller dokumentation.

Life and Power Massage (www.lifeandpower.se) ansvarar inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av webbplatserna.

Tillämplig lag
Tolkning och tillämpning av dessa Användarvillkor ska ske enligt svensk lag.

Om du har frågor kring Life and Power Massage (www.lifeandpower.se)s Användarvillkor är du välkommen att kontakta oss genom vår kontaktsida ”Kontakta oss”.